บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

23 มีนาคม 2561

15:14:49

WAVE

ราคาล่าสุด

3.14

หน่วย

THB

ปริมาณ

10,100

เปลี่ยนแปลง

-0.08

เปลี่ยนแปลง %

-2.48

รายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2560
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ดาวน์โหลด