ธุรกิจให้บริการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน
ภายใต้ชื่อสถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”)

บริษัทฯ เป็นบริษัทผู้ดำเนินกิจการและให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ (Adult Learner) ภายใต้ชื่อว่า วอลล์สตรีทอิงลิช (Wall Street English)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจให้บริการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน

WHO ARE WE
วอลล์สตรีทอิงลิช สถาบันสอนภาษาอังกฤษระดับโลก ในเครือของ PEARSON Education Limited ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบกิจการและจดทะเบียนของประเทศอังกฤษ และเป็นผู้นำทางธุรกิจด้านการศึกษารายใหญ่ของโลก ประกอบด้วยสาขามากกว่า 450 แห่ง ใน 29 ประเทศทั่วโลก โดยเรามีส่วนในการช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสานต่อความฝันให้กับนักเรียนไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคนทั่วโลก วอลล์สตรีทอิงลิชเป็นผู้บุกเบิก ก่อตั้งสถาบันสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ รวมการเรียนรู้ด้วยตัวเองผสมกับการเรียนจากอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนจนประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมาย

OUR GLOBAL ACCOMPLISHMENT

One World, One Language
วอลล์สตรีทอิงลิชถักร้อยคนทั้งโลกเข้าด้วยกันด้วยความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลาง ในเศรษฐกิจระดับประชาคมโลกความสามารถในการสื่อสารคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ตลาดการศึกษาจึงเป็นพรมแดนที่น่าสนใจและควรค่าแก่การลงทุน เพราะคุณจะไม่เพียงแต่จะได้รับผลตอบแทนระยะยาวที่ยั่งยืน แต่คุณยังมีส่วนในการสร้างโลกใหม่อันไร้พรมแดน (ผลตอบแทนจากตลาดการศึกษามีมูลค่ากว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี)

THAILAND BUSINESS OPPORTUNITY

วอลล์สตรีทอิงลิชเปิดทำการในประเทศไทยมากว่า 10 ปี โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิ์จากบริษัท PEARSON Education Limited เพื่อประกอบกิจการในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยอัตราการเติบโตของนักเรียนในสถาบันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษารวมแล้วทั้งสิ้นกว่า 47,000 คน มีจำนวนสาขาที่เปิดทำการในประเทศไทยทั้งสิ้น 11 สาขา โดยครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 9 สาขา พร้อมกับอีก 2 สาขาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระยอง

ภาษาอังกฤษคือทักษะที่ไม่ว่าใครก็อยากมี ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกฝนและมีประสบการณ์สามารถนำมาซึ่งโอกาสทางการงานที่เหนือชั้นกว่าใคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราวันนี้ คุณจะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์บุคลากรสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในแง่ของเศรษฐกิจในภาพรวมและการออกแบบสังคมสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน