ธุรกิจผลิต รับจ้างผลิต และจัดจำหน่ายรายการทางโทรทัศน์
ดำเนินงานภายใต้ บจ.เวฟ ทีวี (“บริษัทฯ”)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์ โดยการแบ่งเวลาจากทางสถานีเพื่อออกอากาศรายการ โทรทัศน์ และขายโฆษณา โดยมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา รายได้จากการโปรโมทสินค้าและบริการในรายการโทรทัศน์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์

ธุรกิจรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ ดำเนินงานโดย บจ.เวฟ ทีวี บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตละครโทรทัศน์ที่มีคุณภาพโดยจะเป็นละครแนวใดขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด บทภาพยนตร์และการพิจารณาของสถานีโทรทัศน์ผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะมีการทำสัญญา ว่าจ้างผลิตละครโทรทัศน์เป็นรายเรื่อง เมื่อผลิตเสร็จก็จะส่งมอบทางสถานีเพื่อออกอากาศต่อไป

ขั้นตอนการผลิตละครโทรทัศน์จะมีความคล้ายคลึงกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่กล่าวข้างต้นโดยสรุป ดังนี้

 1. ขั้นตอนเตรียมการผลิต (Pre-production)
 2. ขั้นตอนการถ่ายทำรายการ / บันทึกเทป (Production)
 3. ขั้นตอนภายหลังการถ่ายทำรายการ (Post- production)

สื่อสังคมออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย

 • ชื่อรายการ

  บัลลังก์ดอกไม้

 • วันที่ออกอากาศ

  ทุกวันศุกร์ - วันอาทิตย์

 • เวลาที่ออกอากาศ

  20.15 - 22.30 น.

 • สถานีโทรทัศน์

  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

 • เริ่มออกอากาศ

  3 กุมภาพันธ์ 2560

 • ผู้ชมเป้าหมาย

  ครอบครัวทั่วไป ทุกเพศทุกวัย

นิยามรายการ

เขาเก็บรักษาจารึกแผ่นนี้ไว้ โดยไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นที่มาของชะตากรรมซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของลูกชายตัวเอง และหญิงสาวที่ชื่อ “โยสิตา”

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์

ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์ โดยการแบ่งเวลาจากทางสถานีเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์ และขายโฆษณา โดยมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา รายได้จากการโปรโมทสินค้าและบริการในรายการโทรทัศน์


สื่อสังคมออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย

 • ชื่อรายการ

  มหาชนชาวแฟลต

 • วันที่ออกอากาศ

  ทุกวันอาทิตย์

 • เวลาที่ออกอากาศ

  14.00 – 14.45 น.

 • สถานีโทรทัศน์

  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

 • เริ่มออกอากาศ

  กุมภาพันธ์ 2551

 • ผู้ชมเป้าหมาย

  สำหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย

นิยามรายการ

คนต่างอาชีพ ต่างครอบครัวแต่อาศัยอยู่ภายในแฟลตเดียวกัน จึงเกิดทั้งมิตรภาพและเรื่องราวที่หลากหลายอารมณ์ ทั้งสุข เศร้า เหงา และรัก